Välkommen till

Vasastans Montessoriskola

Ansök här

Ansökan till förskola. 

Till vår förskola söker du via Stockholms stads gemensamma ansökningssystem. Ansök här

Vi har intagning året runt och tre veckors inskolning. I anslutning till platserbjudande på förskolan erbjuds föräldrar/vårdnadshavare ett besök på förskolan, med rundvandring och information. 

Till förskolan gäller förtur enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Köplacering.

Regler för intagning på förskolan

Eftersom VMS är ett föräldrakooperativ och således en fristående förskola så förutsätter det insatser från medlemmarnas sida. Föräldrakooperativet Vasastans Montessoriförskola är beviljad undantag från skollagens öppenhetskrav enligt 8 kap. 18§ skollagen. VMS erbjuder enbart plats på förskolan till dem som accepterar de villkor som godkänts utav Utbildningsförvaltningen.

 • Medlemmarna ska delta vid två st städdagar per läsår.
 • Medlemmarna ska delta vid två st fixardagar per år. 
 • Vårdnadshavarna ska engagera sig i förskolans drift. Det kan handla om att gå med i en föräldragrupp utsedd för en specifik uppgift, att vara föräldrarepresentant för sin avdelning eller att ta en roll i styrelsen.
 • Minst en vårdnadshavare ska delta vid årsstämman.
 • Det finns ingen övre gräns för hur mycket tid en vårdnadshavare väljer att engagera sig i verksamhetens olika delar. Ett minimikrav är dock att under minst en termin under hela sitt barns tid på förskolan vara föräldrarepresentant eller ingå i en föräldragrupp. Antalet minsta antal timmar uppskattas till 10 timmar per termin.
 • Vårdnadshavare som tackar ja till plats på förskolan ska underteckna ett avtal med ovan nämnda villkor. Undertecknat avtal ska förvaras på förskolan så länge barnet är inskrivet i verksamheten.

 

Ansökan till skolan

Till skolan gäller förtur enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Montessorierfarenhet 3. Köplacering.

Följ länken och ange all den information som efterfrågas.

https://www.kohantering.se/skola/vasastans-montessoriskola

 

Genom att fylla i ansökan godkänner du att den lagras och bearbetas digitalt. Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen EU 2016/679. Kontakta info@vmskola.se om ni har frågor angående vilka personuppgifter som skolan sparar eller om ni önskar radering av personuppgifter. Uppgifterna raderas automatiskt då den sökande eleven fyller 16 år, eller på begäran.

Vasastans Montessoriskola

Förskola

Skola

Värdegrund

Föräldrakooperativ

Kontakt & klagomål

Ansökan till grundskola

Ansök här

Ansökan till förskola. 

Till vår förskola söker du via Stockholms stads gemensamma ansökningssystem. Ansök här

Vi har intagning året runt och tre veckors inskolning. I anslutning till platserbjudande på förskolan erbjuds föräldrar/vårdnadshavare ett besök på förskolan, med rundvandring och information. 

Till förskolan gäller förtur enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Köplacering.

Regler för intagning på förskolan

Eftersom VMS är ett föräldrakooperativ och således en fristående förskola så förutsätter det insatser från medlemmarnas sida. Föräldrakooperativet Vasastans Montessoriförskola är beviljad undantag från skollagens öppenhetskrav enligt 8 kap. 18§ skollagen. VMS erbjuder enbart plats på förskolan till dem som accepterar de villkor som godkänts utav Utbildningsförvaltningen.

 • Medlemmarna ska delta vid två st städdagar per läsår.
 • Medlemmarna ska delta vid två st fixardagar per år. 
 • Vårdnadshavarna ska engagera sig i förskolans drift. Det kan handla om att gå med i en föräldragrupp utsedd för en specifik uppgift, att vara föräldrarepresentant för sin avdelning eller att ta en roll i styrelsen.
 • Minst en vårdnadshavare ska delta vid årsstämman.
 • Det finns ingen övre gräns för hur mycket tid en vårdnadshavare väljer att engagera sig i verksamhetens olika delar. Ett minimikrav är dock att under minst en termin under hela sitt barns tid på förskolan vara föräldrarepresentant eller ingå i en föräldragrupp. Antalet minsta antal timmar uppskattas till 10 timmar per termin.
 • Vårdnadshavare som tackar ja till plats på förskolan ska underteckna ett avtal med ovan nämnda villkor. Undertecknat avtal ska förvaras på förskolan så länge barnet är inskrivet i verksamheten.

 

Ansökan till skolan

Till skolan gäller förtur enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Montessorierfarenhet 3. Köplacering.

Följ länken och ange all den information som efterfrågas.

https://www.kohantering.se/skola/vasastans-montessoriskola

 

Genom att fylla i ansökan godkänner du att den lagras och bearbetas digitalt. Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen EU 2016/679. Kontakta info@vmskola.se om ni har frågor angående vilka personuppgifter som skolan sparar eller om ni önskar radering av personuppgifter. Uppgifterna raderas automatiskt då den sökande eleven fyller 16 år, eller på begäran.