Värdegrund

Verksamhetens värdegrund

Trygghet

 • Alla ska känna trygghet och ha möjlighet att utvecklas som människa.
 • Våga vara sig själva och bli respekterad för den man är.
 • Man ska kunna trivas och tycka om att vara här.
 • Känna sig sedd varje dag.
 • Vi strävar efter tydlig och rak kommunikation mellan pedagoger, föräldrar och barn.
 • För barnet och elevens bäst är det av högsta vikt med ett gott samarbete mellan hem och förskola/skola.
 • Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor.
 • Vi utgår från barnets behov och möter det på dess nivå.
 • Vi litar på barnets förmåga att vilja utvecklas och söka kunskap; frihet under ansvar.

Barnet i centrum

 • Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor.
 • Vi utgår från barnets behov och möter det på dess nivå.
 • Vi litar på barnets förmåga att vilja utvecklas och söka kunskap; frihet under ansvar.

Lustfyllt lärande

 • Barn och elever möts av en väl förberedd montessorimiljö.
 • Vi varierar vårt arbetssätt med hjälp av konkreta material.
 • Vi följer upp barnets nyfikenhet.
 • Vi knyter an arbetet till verkligheten.