Föräldrakooperativ

Att vara en del av ett föräldrakooperativ är en unik möjlighet att få familjen och barnomsorgen/skolan att gå hand i hand. Föräldrarna är en del av verksamheten och hjälper till med diverse uppgifter, till exempel enklare underhåll av lokaler och utomhusmiljö. Vårdnadshavarnas olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser är till stor nytta för verksamheten. Då vi är en ideell förening innebär det att inga vinster tas ut och ett eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Vi föräldrar kan till stor del påverka verksamhetens ekonomi genom att engagera oss i olika arbetsgrupper så att vi inte behöver ta in externa tjänster.  För tillfället finns dessa arbetsgrupper att delta i:

  • Fastighet- och fixargrupp
  • Festkommitté 
  • IT
  • Marknadsföring
  • Fixargrupp

Utöver det så hjälps åt med storstädning en gång per termin och anordnar en sommarfest i samband med skolavslutningen; då hjälps vi åt att baka, fixa glasstårta och att ordna någon form av uppträdande. Det finns ett löpande schema för förskolans föräldrar där ni är behjälpliga med att sopa gården under vår och sommar, krattar på hösten och skottar på vintern.

Önskar du ta kontakt med styrelsen?
Maila på: styrelsen@vmskola.se

Kort historik

Föreningen Vasastans Montessoriförskola bildades 1986 utav en grupp entusiastiska föräldrar. År 1987 öppnades den första förskoleavdelningen på Karlbergsvägen. I skolans stadgar fastslogs: ”Föreningens ändamål är att för medlemmarnas barn driva en förskola grundad på montessoripedagogiken”.

Att starta förskola i privat regi var ovanligt på den tiden och uppstickaren uppskattades inte alltid av stadens politiker och tjänstemän. Idag bedriver vi även grundskola från förskoleklass till åk 9 samt fritidsverksamhet. Verksamhetsformen är fortfarande ett ideellt föräldrakooperativ och självfallet helt utan vinstintresse.
Juridisk huvudman för Vasastans Montessoriskola är dess styrelse bestående utav föräldrar till barn i både skola och förskola. Styrelsen arbetar med övergripande praktiska, administrativa och juridiska frågor och gör det ideellt på sin fritid.
Ansvarsuppdelningen mellan styrelse ock rektor är tydligt uppdelat där styrelsen är huvudman och ledamöterna är juridiskt ansvariga för verksamheten. Styrelsen ansvarar att fastställa verksamhetens budget, ansvara för fastigheten samt vissa andra övergripande frågor. Rektor har fullt mandat och ansvar för det pedagogiska arbetet.